زعفران و خشکبار

خشکبار یا خشکه‌بار یا میوه خشک به میوه‌های خشک شده و برخی مغز دانه‌ها گفته می‌شود.

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی